First entry – Trống rỗng

Con người ta thường ở 2 thái cực của trạng thái trống rỗng.

1 là không suy nghĩ gì.

2 là suy nghĩ quá lang mang và không thể diễn giải bằng lời.

Sợ hãi cái cảm giác thời gian cứ trôi đi như thế này. Lúc nhỏ mẹ thường dạy rằng “con phải biết quý trọng thời gian, vì thời gian không  chờ đợi bất cứ ai.”

Qua giờ đang đọc lại cuốn “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” của Nguyễn Nhật Ánh – một tác giả đã gắn liền với thời thơ ấu của mình.

Ước gì…